3/16/2011

Treball de Síntesi de 1r d'ESO

Informació per a les famílies:


Gavà, 4 de març de 2011

A l’atenció del pares dels alumnes de 1r d’ESO

Benvolguts pares,

Us volem comunicar que els propers dies 11, 12, 13, 14 i 15 d’abril, els vostres fills realitzaran el Treball de Síntesi corresponent a 1r d’ESO. El tema de treball és El mercat i totes les activitats que es realitzaran faran referència a aquest tema.

Aquest treball conté dues activitats que es realitzaran fora de l’escola:

- Una sortida el dia 11 a la granja “Torrecabota” (Calders)

- Una visita a un mercat de Gavà

Durant el treball els nens construiran un “mercat solidari” per participar en un projecte d’ajut a una escola de l’Índia, per la qual cosa us demanem la vostra col·laboració i el vostre interès actiu en les coses que us vagin demanant o explicant els vostres fills.

Per despeses de material i sortides haureu d’ingressar 28 € al compte corrent de l’escola i entregar el comprovant de pagament a les tutores abans del dia 15 de març. El compte corrent és el següent:

BANC SANTANDER HISPANO: 0049 2977 13 2914131041

(Cal que especifiqueu el nom de l’alumne/a i el curs 1r d’ESO)

Pretenem que aquestes activitats fomentin el treball cooperatiu i autònom dels vostres fills i els ajudi en el seu creixement integral.

Rebeu una cordial salutació.

Atentament,

Montse Farré Ramoneda

Coordinadora de T.S.